נוסטלגיה שלו כנראה מצאה טיפוס חברותי

לאחר הנישואין, המתנות, כלי הבית, הרופי והקישוטים וכל סוג של מיטלטלין ומקרקעין שהביאה עמה הכלה נקראים נדוניה. מערכת הנדוניה התחילה בתור ברכות כדי לתת התחלה לבית חדש של בת לאחר הנישואין. אבל בגלל הזמן, כמה נטיות חמדניות אנשים שינו את המשמעות של המערכת הזו. כעת "מערכת הנדוניה" הפכה לחלק חשוב מאוד לפני מישהו מסיר את המסך והעביר את האמת לאנשים, אז יש אנשים שמדכאים את ה"חשיבה הטרנספורמטיבית" הזו. מערכת אחת כזו "מערכת הנדוניה". הנישואין "הבת צריכה לקבל איתה את הקישוטים שלה, ואז כל מה שתרצה, תן לה, תדאג למעמד ולחברה.

התירוץ הוא לשמור על כבוד ובחברה ופירושו שהפתרון הוא עצמו. אם הילד הוא רופא או מהנדס אז הדרישה לנדוניה עולה עוד יותר כי הילד משכיל מאוד. חוקים רבים נעשו כדי למגר את מערכת הנדוניה ועם הזמן החוק נעשה נוקשה יותר. אבל עדיין, בנות לא יכלו לברוח. הממשלה הציגה זו במטרה להגביר את חדירת הביטוח בהודו. נכון למאי, רק מאוכלוסיית הודו יש כל סוג של ביטוח. זמין לאנשים בגילאי עד עם חשבון בנק במסגרת, כיסוי אנשים לתכנית זו עד במאי. זו עומדת בפני ביקורת מכיוון שהבנקים התלוננו כי ההכנסות שיתקבלו יהיו נמוכות מאוד ואפילו לא לכיסוי עלות השירות. חברות הביטוח עומדות בפני אתגר תלול מתוכנית זו להתאים את המדינה בקצה התחתון של עסקי כיסוי החיים.

מלבד כל הביקורת, הוא צעד מתקדם לקראת הכללת האוכלוסייה העצומה של הודו תחת כיסוי הביטי. זה אמור להועיל באופן מובהק לכל אזרחי המדינה. זה ברכה לצוות מיליוני אנשים שאין להם כמעט כיסוי חיים. או חפצי ערך על ידי בעלים וקרוביהם, עלולות להיות 3 שנות מאסר וקנס. בין אם זה הורה או אח, כולם חושבים שאחותם-בתם תמיד מאושרת ובטוחה, אבל האם הבת או האחות של מישהו אחר לא צריכות להיות עם העונג והביטחון הזה? למסור בעצמנו את הבת לאנשים תאבי נדוניה כאלה זה כמו שדחפנו את בנותינו בבארות המצוקה והצער. כולנו צריכים להתנגד למערכת הזאת ביחד. נדוניה לא תיתן ולא תיקח.